Press "Enter" to skip to content

Byrådskandidat Hans Laugesen: “Vi skal ikke styre Hørsholm gennem detailregulering”

Radikal Dialog bringer løbende præsentationer af partiets kandidater til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november. I denne artikel fortæller nummer to på valglisten i Hørsholm, Hans Laugesen, om sit kandidatur. Foto: Plakatfoto.

Er du nuværende kommunalbestyrelsesmedlem?
“Ja siden december 2020, hvor jeg også fik posterne som næstformand i sundhedsudvalget og medlem af social-og seniorudvalget.”

Har du været opstillet før?
“Ja, mange gange.”

Giv en præsentation af dig selv som kandidat
“Det gør en stor forskel om de radikale er repræsenteret med blot en eller med to kandidater. Det gør det meget lettere at sikre, at alle punkter som drøftes i byrådet er velforberedte, og strategien for at få indflydelse er gennemdrøftet og optimeret. Derfor skal vi kæmpe for at bevare vores andet radikale mandat.”

Her er mine mærkesager til valget:
Vi skal fastholde et højt fagligt niveau og en stærk almendannelse i Hørsholms skoler

Hørsholm skal være en kultur- og idrætsby for alle

Hørsholm skal være attraktiv for alle aldersgrupper

Hørsholm skal være en attraktiv erhvervsby

Hørsholm skal være en grøn by

Mindre detaliregulering
“Vi skal ikke styre Hørsholm gennem detailregulering, men have tillid til, at vores kommunale ledere og ansatte kan omsætte de politiske mål på bedste måde til gavn for borgerne. Og vi har et højt niveau for vore offentlige ydelser – for eksempel er de kommunale skoler blandt landets bedste.

Det er fint at borgerne i Hørsholm nu får mulighed for at vælge en friplejehjemsplads som et alternativ, men det er dårlig planlægning, når det borgerlige flertal vil bygge to friplejehjem, der giver så stor overkapacitet, at der skal gennemføres besparelser og potentielt lukninger på de velfungerende offentlige plejehjem.

Ud af 1.500 adspurgte borgere svarede 45 procent, at de føler sig utrygge ved at færdes ved Kokkedal Station. Det er for De Radikale et afgørende argument for, at vi skal gennemføre byggeprojektet omkring Kokkedal Stationsområde. Vi skal skabe et nyt byliv, så man er tryg og får lyst til at færdes i området.” 

Væksten er gået i stå
“Et andet vigtigt argument er, at væksten i Hørsholm er gået i stå. I Kommunernes Landsforenings oversigt over kommunernes udvikling de næste 25 år, ligger Hørsholm på en 81. plads med en negativ befolkningsvækst, der er større end flere udkantskommuner.

Problemet er, at vi har en ufleksibel boligmasse, hvor mange ældre, der bliver enlige, ikke har mulighed for at finde andre mindre boliger i kommunen.”

Problem med at få ansatte
“Samtidig har vi problemer med at rekruttere personale til vores hjemmepleje, daginstitutioner og skoler. Det er simpelt hen for dyrt for dem at købe hus i Hørsholm. Derfor er det nødvendigt, at vi får bygget flere nye lejligheder i Hørsholm.

Det behov er Kokkedal Stationsprojektet med til at dække. Den største udfordring ved et nyt byggeri er at sikre, at der samtidig sker en forbedring af parkeringssituationen for pendlere, der bruger stationen. Udgiften til den løsning skal afholdes af Hørsholm kommende, selv om mange af pendlerne kommer nordfra. For at få finansieret den nødvendige p-løsning er det nødvendigt, at det samlede byggeri får et vist omfang.”

Jeg meldte mig ind i Radikale Venstre, fordi…
“Fordi der i en borgerligt domineret kommuner er behov for at betone det socialliberale – det er vigtigere at sikre et acceptabelt niveau i vores velfærdsydelser end at sikre landets laveste skatteprocent. Og så deler jeg de grundlæggende radikale værdier om tolerance, respekt for andre, værdien af mangfoldighed og betydningen af at have et udsyn og internationalt samarbejde.”

I samarbejdet om valgkampagnen med min lokale, radikale kommuneforening, lægger jeg især vægt på…
“at der sker en løbende dialog med det radikale bagland om alle de sager, der kommer op i valgkampen og at kandidaterne holder hinanden orienteret om evt. presseudmeldinger inden de sendes.”

I min (ikke-radikale) fritid kan jeg godt lide at…
“rejse, at læse og vedligeholde ødegården i Småland.”