Press "Enter" to skip to content

Debat: Er sundhedsvæsenet på afgrundens rand?

DEBAT: Vi skal give vores sundhedspersonale et ordentligt arbejdsmiljø, hvis vi som samfund vil forhindre en decideret deroute af det danske sundhedsvæsen, skriver kandidataspirant til regionsrådet. Foto: Privatfoto.

6. januar 2020 kl. 11.30

Af Thomas Rohden, kandidataspirant, Region Hovedstaden

Coronakrisen har overalt i verden fungeret som et forstørrelsesglas, der har fremvist de styrker og svagheder som samfund besad endnu mere tydeligt, end vi har set dem før.

Men intet andet sted i Danmark har forstørrelsesglasset så tydeligt vist de udfordringer, som vi står overfor, som i den danske sundhedssektor.

Fire ud af ti sygeplejersker overvejer at sige op
For efter 20 års mere eller mindre ensidigt fokus på øget produktivitet, behandlingsgarantier og patientrettigheder, har vi fra politisk side glemt det fundament af medarbejdere, som vores fælles sundhedsvæsen bygger på.

Det må dog efterhånden stå klart for alle, at der er alvorlige sprækker i fundamentet. For personalet i det danske sundhedsvæsen kan ikke følge med, og deres arbejdsmiljø er stærkt presset.

Allermest alarmerende er situationen blandt sygeplejerskerne. Her tilkendegiver næsten 4 ud af 10 sygeplejersker i en ny undersøgelse, at de overvejer helt at forlade deres fag. 

Negativ, selvforstærkende effekt
Det samme billede tegner sig blandt landets sygeplejerskestuderende, hvor det efterhånden er en udbredt opfattelse, at ansættelsesvilkårene på de offentlige hospitaler er så ringe, at de for mange ikke udgør en del af deres fremtidsplaner.

Det er en udvikling, der er så bekymrende, at det efter coronapandemiens hærgen må være en ny politisk førsteprioritet at forbedre arbejdsmiljøet for sundhedsvæsenets medarbejdere.

For vi kan som samfund ikke være bekendt at drive arbejdspladser, der ender med at gøre de mennesker syge, som i virkeligheden skulle passe på os under sygdom.

Ligeledes må vi også forstå den enorme risiko, der er forbundet med en ond spiral af opsigelser og sygemeldinger på de danske hospitaler.

For når medarbejdere forlader afdelingen, uden at nye kommer ind, bliver det dårlige arbejdsmiljø en selvforstærkende effekt.

Britisk skrækscenarie
Ultimativt ender vi med at kunne stå overfor udfordringer, som vi kender dem fra det britiske samfund, hvor der mangler titusindervis af sundhedspersonale.

Her er er det ikke den optimale behandling, der leveres, men den der kan findes ressourcer til. Et scenarie, der indbyder skræk, men absolut ikke er usandsynligt, hvis en kombination af opsigelser, sygdom og demografi rammer det danske sundhedsvæsen.

Ender vi først ude over kløftens kant, vil konsekvenserne i tabt tillid til det offentlige system og tryghed for befolkningen være helt uoverskuelige. Ligeledes vil regningen for en genopretning af sundhedsvæsenet skulle tælles i store milliardbeløb.

Det er derfor, vi skal handle nu, hvis ikke vi skal se ind i et fremtidigt kollaps af det danske hospitalsvæsen. Der findes ingen snuptagsløsninger, for dygtigt sundhedspersonale hænger ikke på træerne.

Men med bedre organisering, intensiv rekruttering, mindre håbløst bureaukrati og en ekstra økonomisk gulerod har vi muligheden for at holde skruen i vandet og give vores sundhedspersonale et ordentligt arbejdsmiljø. Men blot at se til og lade ske, vil være en katastrofe.

Be First to Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.