Press "Enter" to skip to content

Lone Loklindt er blevet borgmesterkandidat: Hovedmærkesagen er et system- og borgmesterskifte på Frederiksberg

Lone Loklindt er Radikale Venstres bud på et system- og borgmesterkifte i Frederiksberg Kommune til kommunalvalget næste år. Den garvede politiker og tidligere folketingsmedlem er ydmyg over for opgaven, som hun dog føler sig godt klædt på til. Foto: Arkiv.

22. december 2020, kl. 15.30
Af Viktor Dylander

Efter at have boet i udlandet i syv år, kom hun hjem til Danmark i starten af 90’erne.

”Jeg var målløs over at komme hjem til et fodslæbende, EU-kritisk land. Derfor meldte jeg mig ind i Radikale Venstre.”

Januar 1993 var hun til sit første møde i den lokale forening, og hun blev hurtigt både næstformand for Hovedstadens Radikale Venstre og efter cirka et års tid også medlem af landshovedbestyrelsen.

Lone Loklindt blev valgt som landsnæstformand fra 1997-2001, mens partiet sad i regering. I løbet af 00’erne var hun aktiv i Internationalt Udvalg.

Da hun blev spurgt, om hun ville stille op til kommunalvalget på Frederiksberg, var hendes tanke at sige nej, men hun endte alligevel på stemmesedlen i 2009, hvor hun blev valgt ind og slog spidskandidaten Morten Jung med 20 stemmer.

”Jeg fik god indsigt i, hvad kommunalpolitik var, hvilket gavnede meget, da jeg kom på Christiansborg. Folketingsarbejdet gav mig stor forståelse for, hvad det vil sige at være ordfører i en koalitionsregering. På ordfører- og gruppemøderne gjaldt det om at byde ind med sine meninger for at få indflydelse.”

Rejsetung, parlamentarisk erfaring
Som formand for Miljøudvalget samarbejdede Lone Loklindt tæt med folketingssekretariatet om at planlægge temamøder- og studierejser.

”Jeg rejste rigtig meget i den periode, og da Danmark fik formandskabet for EU i 2012, var jeg som medlem af Europaudvalget meget på. Det sidste år var jeg medlem af præsidiet, hvor jeg kom med i inderkredsen af Folketingets ledelse og skulle lede møderne i salen.”

Lone Loklindt havde seks ordførerskaber og lærte, hvor forskellige virkeligheder man egentlig har som folketingsmedlem, afhængig af antallet af ordførerskaber og om man sidder i regering eller ej.

I dag er Lone Loklindt vendt tilbage til kommunalbestyrelsen som politisk leder for Radikale Venstre, rådmand og formand for arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget.

Valgte Konservative fra og rød blok til
Op til valget i 2017 valgte Lone Loklindt og partiet ganske opsigtsvækkende at bryde med det traditionelle samarbejde mellem RV og Konservative – og den borgerlige fløj –, fordi byen var ved at udvikle sig i en forkert retning. Vi skabte derfor et nyt valgforbund, den grønne koalition.

”Boligerne blev dyrere og dyrere, og det var sværere at sikre sammenhængskraften. Vi ville gerne begynde at kunne gøre radikal politik tydeligere,” siger hun.

De sidste fire år har Lone Loklindt derfor i sin nye rolle skulle give igen over for borgmesterpartiet.

”Vi ville eksempelvis ikke overrumples af at skulle indføre et toårigt budget. Dette afviste vi, selvom det var en hård beslutning at tage, fordi vi har været vant til at sidde indenfor med om mødebordet.”

Lone Loklindt vil have en ny åben stil i kommunen. Hun har blandt andet stillet et åbenhedsforslag, så de spørgsmål byrådsmedlemmerne stiller nu ligger på kommunens hjemmeside.

Den grundlæggende struktur på rådhuset skal der ikke ændres ved, mener hun.

”Jeg er tilfreds med den nuværende struktur på rådhuset, hvor der er udvalgsstyre, selvom ulempen er, at arbejdsbyrden er meget høj og ikke står mål med honoreringen.”

Skulle ryste ydmygheden af sig
Lone Loklindt blev valgt som borgmesterkandidat på kommuneforeningens opstillingsmøde i november.

Forinden overvejede hun det grundigt og talte meget med sin familie om at springe ud som borgmesterkandidat. Når partiet meldte hendes titel som ’borgmesterkandidat’ ud til offentligheden, ville der lægge sig et hidtil ukendt pres på hendes skuldre – ikke mindst i pressen.

”Jeg skulle ryste ydmygheden af mig, inden jeg selv kunne erkende, at jeg faktisk skulle være borgmesterkandidat.”

”Efter pressemeddelelsen kom, sagde Kristian Madsen fra Politiken til Lorry, at jeg var det sikre valg. Det var et super skudsmål at få.”

Forbereder sig på valg
Nu er hun og partiet ved at forberede sig på kommunalvalget den 16. november 2021.

”Partiet skal stå for fornyelse – ikke revolutioner. Der er ting, man kan gøre på en bedre måde i kommunen, og derfor arbejder vi p.t. med at udarbejde et valgprogram, der skal definere disse signaturforslag,” siger Lone Loklindt

Hun kan dog allerede nu løfte sløret for, at det er den grønne omstilling, børn og unges opvækst samt det gode liv i byen og kulturen, der er særlige mærkesager for partiet på Frederiksberg.

”Hvordan kan Frederiksberg faktisk komme i mål med klimamålsætningerne. Hvordan kan vi sikre at flere børn og unge trives derhjemme og i skolen.”

”Hvordan kan vi få flere blandede boliger og sørge for at huslejen ikke ryger i vejret?” siger Lone Loklindt som eksempler på de problemer, der mangler radikale løsninger.

Den store hovedmærkesag er imidlertid at få et system- og borgmesterskifte på Frederiksberg.

”Vi skal have en ny retning for byen. Undervejs skal vi have høre, hvad borgerne vil, og hvordan vi sikrer mere åbenhed om kommunens politik i fremtiden.”

Vigtigt med samarbejde
I kampagnen vil Lone Loklindt inkludere alle dem, der måtte have lyst til at være med, og hun arbejder derfor for at skabe én stor, fælles kampagne.

”Hvis vi skal have fremgang, skal vi hjælpes ad,” siger hun.

Derfor må det heller ikke blive en intern konkurrence mellem kandidaterne om at sikre sig selv uden at samarbejde med andre.

”Efter valget skal vi fortsætte med at involvere dem, der ikke blev valgt i arbejdet i byrådet, for vi har tidligere som parti ikke været gode nok til at samle de gode kræfter op efter et valg.”

Lone Loklindt betoner vigtigheden af at fortsætte samarbejde med den grønne koalition.

”Under sidste budgetforhandling kom der en kile ned mellem os og SF og Alternativet, hvor de kun har ét mandat hver. Man kan ikke gå ind i alle sager, når man kun er én person, og derfor må man vælge sine kampe.”

Hvad angår valgforbund ønsker hun at fortsætte det nuværende bånd netop mellem De Radikale og rød blok.

”Vi skal have et valgforbund med S, SF og Enhedslisten. Jeg er i tvivl om Alternativet, som nok ikke får et mandat næste gang.”

Erfaring med digital kampagne
Som formand for Nyt Europa har Lone Loklindt masser af erfaring med digitale events, såsom møder på Facebook-live. En erfaring der kan blive relevant under coronaefterdønninger i 2021.

”Det er en mulighed for flere, der ikke ellers vil have let ved at deltage i fysiske vælgermøder. Det gør, at vi kan få nogle i tale, som ellers ville være sværere at nå.”

”Jeg er i gang med at kigge på min hjemmeside, hvor der gerne skal være flere nyheder og informationer om min politik. Der ligger et kæmpe arbejde fra nu og frem til valget, så der er brug for alle de frivillige, der måtte have lyst til at være med til at kæmpe for et nyt styre på Frederiksberg,” siger Lone Loklindt.