Press "Enter" to skip to content

Overblik: Den radikale kalender for resten af 2022

Nedslag i de store begivenheder frem mod 2023. Foto: Arkiv.

Af Viktor Dylander, 17. august 2022 kl. 13:00

Hvad byder de kommende fem måneder på i dansk politik set med radikale briller? Radikal Dialog giver her et overblik over nogle af de vigtige fikspunkter for aktivitet, debat og valg frem mod 2023

Senest 31. august: Finansloven præsenteres 
Enhver regering skal ifølge grundloven fremlægge et bud på, hvordan statens midler skal udmøntes for det efterfølgende år senest ved udgangen af august. S-finansloven skal derfor være klar senest onsdag den 31. august, og det ventes også, at Radikale Venstre fremlægger et eget finanslovsforslag.
    Sidste år var de radikale hovedkrav at sætte et bindende mål for mere vedvarende energi, en plan for at løfte niveauet i folkeskolen og bekæmpe mistrivsel samt at øge arbejdsudbuddet, herunder ved at sikre mere udenlandsk arbejdskraft. Det fortalte politisk ordfører Andreas Steenberg til landsforbundets magasin Radikalt sidste år. 
    Det radikale finanslovsforslag for 2022 satte i øvrigt et mål om at øge arbejdsudbuddet med 14.000 personer frem mod 2030. Den nye radikale 2030-plan hæver det tal med en ny ambition om i alt 22.900 flere i arbejdsstyrken i 2030.

17. til 18. september: Landsmøde
Den store radikale begivenhed på Hotel Nyborg Strand holdes efter planen i midten af september. Den traditionsrige politiske debat byder i år på 56 resolutionsforslag, som skal debatteres og stemmes om. Bliver et forslag vedtaget, er det officiel radikal politik de næste tre år. Listen over forslag kan ses her.
    Derudover byder landsmødet også på beretninger fra folketingsgruppen og landsformandskabet, landsmødemiddag- og fest samt politiske værksteder. Måske lidt mere historisk skal landsmødet stemme om den endelige vedtagelse af det nye radikale principprogram, som har været under udarbejdelse i flere år. Første behandling af det nye program, der erstatter det forrige fra 1997, fandt sted 2. april i Odense i år.
    Man kan tilmelde sig til landsmødet her.

September: Regionens budgetforhandlinger

Regionens partigrupper skal forhandle om de udgifter, der skal sættes af til Region Hovedstadens sygehuse og hospitaler i 2023. Budgetforhandlingerne plejer at finde sted i starten af efteråret, og sidste år var budgettet klar i starten af september. Sidste år var der bredt set radikal tilfredshed med, hvordan aftalen blev. Det var især fokusset på samfundets svageste, som var udgangspunktet for den radikale tilgang til budgettet: 
    “Vi havde fået mange af vores ønsker til budgettet opfyldt, og vi er glade for, at vi med budgettet holder fokus på at række ud til nogle af de patientgrupper, som har det sværest, og som ikke nødvendigvis selv er så gode til at råbe op,” sagde gruppeformand Karin Friis Bach dengang. 
    Radikale Venstre i Region Hovedstaden har siden regionsrådsvalget 2021 fem regionsrådsmedlemmer: Karin Friis Bach, Thomas Rohden, Stinus Lindgreen, Bettina Bové og Lartey Lawson.

4. oktober: Folketingets åbning
Folketingets medlemmer træder sammen og åbner parlamentet første tirsdag i oktober. I den anledning er der åbningsdebat, hvor partiernes ledere kan byde ind med deres synspunkter. Sidste år lagde gruppeformand Sofie Carsten Nielsen vægt på især klimakrisen. Hun beskyldte regeringen for at nøle og trak forbindelser til den radikale ambition om at tænke nyt og at genstarte politik, der er gået i stykker:
    “I august skar verdens førende klimaforskere det ud i pap: Klimaforandringerne er menneskeskabte. De sker hurtigere end forventet. Og de reducerer vores børns muligheder for at leve meningsfulde liv på jorden i fremtiden. … Finder vi ikke en løsning på dét problem. Bliver alle andre problemer med tiden ligegyldige. Netop derfor er klimakrisen stedet at starte, når vi skal genopfinde politik. For her haster det mest,” sagde Sofie Carsten Nielsen.
    Med den radikale trussel om at vælte regeringen, hvis ikke statsministeren udskriver valg senest ved folketingsåbningen, vurderes det, at der er lagt op til spænding om åbningen i år.

September til december: Kampagneaktiviteter
På udvalgte lørdage holder det radikale landsforbund fælles, nationale kampagnedage kaldet Tal med. Ideen er, at partiets kandidater og frivillige “i mødet med borgerne taler mindre om os selv og i højere grad spørger og lytter til det, der optager netop dem. Vi taler ikke til, vi taler med.” Alle kan deltage. Tal med-konceptet har været i brug i Radikale Venstre i henved fem-seks år.
    Her er de planlagte datoer: 3. september8. oktober29. oktober12. november3. december.
    Der findes også en Facebook-gruppe for den radikale valgkamp.

5. november: Efterårsmøde
Foruden landsmødet har Radikale Venstre to nationale sammenkomster af mødekarakter med politikudvikling, politisk debat med de folkevalgte og fokus på partiet som organisation. Der er tale om forårsmødet og efterårsmødet.
    I år holdes efterårsmødet 5. november. Tema og program er indtil videre ukendt. 

7. til 8. januar 2023: Nytårsstævne
Radikale Venstres landsorganisation byder i starten af 2023 til stor politisk sammenkomst i Nyborg, når det radikale nytårsstævne løber af stablen. Arrangementet har altid et tema. Sidste år var det social sammenhængskraft. Det emne var genstand for såvel politisk som faglig debat. Derudover var det digitalt, og man kan gense det her.
    Forventningen er, at nytårsstævnet 2023 kan gennemføres i levende live på Hotel Nyborg Strand. Højdepunktet plejer at være den tvtransmitterede partilederdebat, der sidste år stod mellem Sofie Carsten Nielsen, Venstres formand Joakob Ellemann-Jensen og statsminister Mette Frederiksen (S). 

Senest 5. juni 2023: Folketingsvalg
Valget skal som bekendt udløses af statsministeren senest ved Folketingets åbning. Det er det ultimatum, den radikale folketingsgruppe med Sofie Carsten Nielsen i spidsen har stillet regeringen. Hvis statsministeren ikke udskriver valg, vælter Radikale Venstre regeringen. Indtil videre har Mette Frederiksen afvist at forholde sig til den radikale trussel. 

Hvornår valget endeligt kommer, ved kun statsministeren. Når det kommer, kan man deltage i valgkampen som frivillig. Hvordan man bliver frivillig, kan man læse mere om på medlemsnetværket eller ved at kontakte sin lokale bydels- eller kommuneforeningsformand.