Press "Enter" to skip to content

Ruben Kidde: “Minimum 25% af nye boliger på Frederiksberg skal være almene”

Radikal Dialog bringer løbende præsentationer af partiets kandidater til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november. I denne artikel fortæller nr. 2 på kandidatlisten på Frederiksberg Ruben Kidde om sit kandidatur. Foto: Privatfoto.

Er du nuværende kommunalbestyrelsesmedlem?
Ja. Jeg er gruppeformand og medlem af By- og miljøudvalget samt børneudvalget på Frederiksberg Rådhus. 

Har du været opstillet før?
Ja. Jeg har opstillet to gange til kommunalvalget på Frederiksberg. Først i 2013 hvor jeg blev førstesuppleant, og i 2017 hvor jeg blev valgt ind. Jeg har været opstillet som folketingskandidat i Københavns Storkreds siden 2018 og var indsuppleret i Folketingsgruppen i knapt et år i 2020-21, hvor jeg var klimaordfører.

Jeg er barn af en dansk mor og en jamaicansk far, jeg først lærte at kende som 24-årig. Som enlig bragte min mor store ofre for at give mig de bedste vilkår i livet. På samme måde vil jeg gå langt for at overlade en grønnere, bedre verden til mine børn. Jeg er radikal, fordi vi er en progressiv kraft rundet af pragmatisme. Fordi vi skaber forandring.

Jeg har siden min spæde start i kommunalpolitik kæmpet for at få revet Bispeengbuen ned og i den forbindelse åbne Ladegårdsåen. Jeg, med hjælp fra frivillige organisationer og andre politikere, er allerede kommet langt – for med regeringens seneste infrastrukturaftale, er der afsat 10 mio. kroner til en forundersøgelse af, hvordan Bispeengbuen kan rives ned. Men så længe buens betonskygge er over hovedstaden, kæmper jeg videre, for at få buen revet ned og åbne åen, så der kommer endnu en grøn krog i hovedstaden.

Siden min første mærkesag om bispeengbuen, er der kommet flere mærkesager til: 

Frederiksberg skal være grøn og bæredygtig
Hvis Frederiksberg skal være et grønt forbillede i Danmark og bidrage til en verden hvor temperaturstigningerne ikke løber løbsk, så skal vi senest i 2030 være CO2-negative. Vi skal fremskynde udbredelsen af elbiler, have en grønnere forsyning af el og varme, tage højde for CO2-aftryk i kommunale indkøb, elektrificere kommunale køretøjer og satse på CO2-fangst.

Konkret foreslår jeg:

  • CO2-negativ by inden 2030
  • Bredere og bedre cykelstier bl.a. på  Frederiksberg Allé og skoleveje
  • Ren-luft zoner på Frederiksberg Hospital og i områder med mange børnehaver og skoler

Frederiksberg skal passe på børn og unge
Jeg ønsker reelle minimumsnormeringer på Frederiksberg, så vi har nok voksne til børnene og har flere uddannede pædagoger. Fordi vores børn fortjener den bedste start på livet! Jeg slår mig på, at der i vuggestuen altid er mindst 1 voksen pr. 3 børn og 1 voksen pr. 6 børn i børnehaven. I folkeskolen skal vi tro mere på lærerne og befri eleverne fra unødvendige test og præstationskultur. Og byens unge skal have let adgang til samtaler om fysisk og mental sundhed. 

Konkret foreslår jeg:

  • Reelle minimumsnormeringer i institutionerne, 1:3 pædagoger i vuggestuen og 1:6 pædagoger  i børnehaven
  • Færre unødige test og bureaukrati i folkeskolen
  • Unge i alderen 18-25 år skal tilbydes en gratis samtale med en ungepsykolog

Frederiksberg skal være en blandet by
Boligpriserne i hovedstaden fortsætter deres himmelflugt. Og på Frederiksberg, er der ikke tilstrækkeligt med billige leje-, andels- og almene boliger til den almindelige dansker. Vi skal sikre os, at Frederiksberg ikke udvikler sig til en rigmandsghetto på sigt.

Konkret foreslår jeg:

  • Minimum 25% af nye boliger skal være almene
  • Flere studie- og kollegieboliger til at betale på en SU
  • Krav om flere små lejligheder, og færre sammenlagte lejligheder

Mit hjerte slår for det grønne. Og jeg tror at vi på Frederiksberg godt kan hæve ambitionsniveauet. Jeg ønsker som radikal at gøre en god by bedre!


Jeg meldte mig ind i Radikale Venstre, fordi…
Fordi der er brug for os i dansk politik. Jeg meldte mig ind i 2011, hvor jeg var fan af vores forsøg på et opgør med blokpolitikken. Jeg var også betaget af de daværende slogans. “Vi lytter. Også til økonomer”. “Vi stoler. Også på udlændinge”. “Vi samarbejder. Med dem der vil.”

Jeg mener, at det unikke ved vores parti er, at vi tænker ambitiøst og anderledes, men samtidig agerer realpolitisk og forsøger at rykke Danmark fremad i kompromisser hen over midten. Det er der brug for, hvis vi for alvor skal bidrage til rigtige løsninger på vor tids store udfordringer, ikke mindst klimakrisen.

I samarbejdet om valgkampagnen med min lokale, radikale kommuneforening, lægger jeg især vægt på…
Vi har et utrolig godt kandidatfelt på Frederiksberg, og en aktiv og velfungerende bestyrelse. Som gruppeformand og en af topkandidaterne lokalt, vil jeg lægge vægt på at støtte op om de forskellige events, som bliver arrangeret i valgkampen. Desuden mener jeg, det er vigtigt, at kommuneforeningen i tiden op til valget holdes ekstra godt opdateret om den politiske situation på og omkring rådhuset. Hvis vi løfter i flok, så brækker ingen ryggen.

I min (ikke-radikale) fritid kan jeg godt lide at…
Jeg er far til to, folketingskandidat, kommunalbestyrelsesmedlem, chefkonsulent, og ægtemand.

Det er levner ikke voldsomt meget fritid. Men jeg elsker heldigvis al den tid jeg får med min familie, og jeg husker at nyder den tid jeg har med mine børn, mens de stadig er helt små. Når jeg endelig kommer ud, nyder jeg at se mine gamle studiekammerater, fx over en øl og en fodboldkamp.

Hvis jeg havde endnu mere tid ville jeg kaste mig over min hobby med at filme og redigere små videoer. Og så ville jeg forsøge at læse flere bøger så jeg kan få flere indtryk fra verden udenfor arbejde og politik. Det tror jeg er meget sundt.