Press "Enter" to skip to content

Rundt i regionen: Kæden er hoppet af københavnsk cykelpolitik, RV og DF går sammen om havplan og flere penge til fødselsafdelinger

Nyhedsoverblik over begivenhederne i Radikale Venstre i hovedstadsregionen den seneste uge

27. marts 2021 kl. 09.00

Af Viktor Dylander

Regionen:  
Radikale og Dansk Folkeparti går sammen om ny havplan
Havet i Øresund har vansmægtet alt for længe politisk set, og det vil Martin Lidegaard (RV) og Morten Messerschmidt (DF) nu lave om på. I et fælles udspil lægger de op til at oprette en maritim nationalpark i Øresund. Forslaget skal beskytte havmiljøet i fremtiden.

Derudover skal der indføres et forbud mod planlagte udledninger af urenset spildevand i de danske have, siger de to partier.

“Danmark er bagud i sin forpligtelse over for EU, og jeg forventer, der indkaldes til forhandlinger meget snart,” siger Martin Lidegaard til sn.dk.

“Og det er på høje tid,” siger Morten Messerschmidt.

Flere penge til fødselsafdelinger
Hjem otte timer efter fødslen. Sådan lød et effektiviseringsforslag fra Hvidovre Hospital tilbage i januar, men efter stor offentlig kritik besluttede regionspolitikerne at abortere den idé.
   
Og nu får hele fødselsområdet i Region Hovedstaden en saltvandsindsprøjtning i form af 24 millioner kroner i 2022, og heraf går 16 millioner til et såkaldt “kvalitetsløft” af fødselsafdelinger, uden at det dog specificeres, hvordan kvaliteten skal løftes. Otte millioner går til at håndtere den forventelige stigning i antallet af fødsler.
   
Den radikale gruppeformand i Regionsrådet Karin Friis Bach hilser aftalen velkommen på Facebook og peger blandt andet på, at pengene kan gå til flere jordemødre.
   
Midlerne er resultatet af en aftale blandt regionsrådets partier.    

København: 
RU-spids: Kæden er hoppet af i københavnsk cykelpolitik
Mens danske cykelryttere for tiden høster den ene sejr efter den anden, har flere europæiske storbyer for længst givet København baghjul, når det kommer til cykelinfrastrukturen i hovedstaden. 
   
Og den dårlige positionering skal snarest muligt vendes til en gul trøje i cykelpolitik, mener Radikal Ungdoms spidskandidat til kommunalvalget Katrine Kildgaard. I et indlæg i Altinget siger hun blandt andet, at der skal langt flere gader, hvor cyklister har fortrinsret på kørebanen, også kaldet cykelgader.
   
“Cykelgaderne skal være med til, at København igen kan ligge forrest i feltet, når det kommer til cyklisme,” siger hun. 
   
Og samlet set skal hendes ideer tænkes ind i en bredere politisk vision for den grønne omstilling, siger hun.

Politikere deler ud af de kommunale rester
Københavns Borgerrepræsentation inklusive Radikale Venstre har denne uge delt de tiloversblevne penge fra dette års kommunale budget ud til forskellige projekter rundt om i byen. Aftalen fordeler i alt 709 millioner kroner, som ikke er brugt i budgettet for 2020.
   
“Det har været vigtigt for os, at det sker i både grøn og social balance, blandt andet med særlige corona-pakker til børn, social, kultur- og fritid, ældre og erhvervsliv. Derudover har vi prioriteret investeringer i begrønning og i grøn infrastruktur såsom cykelstier samt en tiltrængt modernisering af Østre Kapel,” siger socialborgmester Mia Nyegaard i en pressemeddelelse

Forvaltning udbetalte for 46 millioner kroner ikke-godkendt løn
Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus opdagede i november, at der mellem 2017 og 2020 er blevet udbetalt løn for 46 millioner kroner. Vel at mærke uden at det var godkendt af politikerne. Det er konklusionen i ny rapport fra rådhuset.
   
Millionerne er fosset ud uden den nødvendige kontrol og overvågning af forvaltningens afregningssystem, hvor medarbejderne har skulle registrere deres timetal i forbindelse med anlægsprojekter.
    
“Det er udtryk for en sværvægter af en kommunal rodebutik. Det er ekstremt alvorligt, at der er blevet brugt så mange penge, uden at der har været tilsyn med det,” siger Mette Annelie Rasmussen, der er teknik- og miljøordfører for Radikale Venstre, til Politiken.
   
Forvaltningen skal nu kulegraves af kommunens interne revision for eventuel yderligere misligholdelse af sit ansvar.