Press "Enter" to skip to content

Nyt fra regionsforeningen

Regionsforeningens ledelse kommunikerer her ud om organisatoriske nyheder for Region Hovedstadens Radikale Venstre.

For spørgsmål kontakt formandskabet ved regionsforeningsformand Vivian Heinola: v.heinola@gmail.com


Åbne møder i regionsforeningen 2022Dagsorden
Bestyrelsesmøde mandag 15. august kl. 19.00-21.00. Kompagnistræde 22, DK-1208.1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Orientering
3. Radikal Dialog: Hvor vil vi hen med RD? Oplæg fra arbejdsgruppe
4. Budgetdrøftelse
5. Valg af arbejdsgruppe til større efterårsmøde
6. Landsmøde – opfølgning?
7. Nyt fra Regionsrådsgruppen
– oplæg
– drøftelse
– aftale om kommunikation
8. Evt.
Bestyrelsesmøde mandag 19. september kl. 19.00-21.00. Online (link følger).Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Orienteringsrunde
3. Forberedelse af større efterårsmøde (oplæg fra arbejdsgruppe)
4. Nyt fra regionsgruppen
– oplæg
– drøftelse
– kommunikerationsplan
5. Evt
Bestyrelsesmøde mandag 10. oktober kl. 19.00-21.00. Kompagnistræde 22, DK-1208.Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Orienteringsrunde
3. Status på efterårsmøde
4. Færdiggøre valgkampsevaluering
5. Nedsættelse af arbejdsgrupper som formulerer forslag til ændringer af forretningsordenen i forlængelse af valgkampsevaluering
6. Nyt fra regionsgruppen
– oplæg
– drøftelse
– kommunikationsplan
7. Evt.
Bestyrelsesmøde mandag 7. november kl. 19.00-21.00. Kompagnistræde 22, DK-1208.Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af budget
2. Orienteringsrunde
3. Arbejdsgruppe fremlægger forslag til forretningsorden
4. Nyt fra regionsgruppen
– oplæg
– drøftelse
– kommunikationsplan
5. Evt
Bestyrelsesmøde mandag 5. december kl. 19.00-21.00. Kompagnistræde 22, DK-1208.Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Orienteringsrunde
3. Nyt fra regionsrådet
– oplæg
– drøftelse
– kommunikationsplan
4. Evt.