Press "Enter" to skip to content

Nyt fra regionsforeningen

Regionsforeningens ledelse kommunikerer her ud om organisatoriske nyheder for Region Hovedstadens Radikale Venstre.

For spørgsmål kontakt formandskabet ved regionsforeningsformand Mads Bay.


Åbne møder i regionsforeningen 2022Dagsorden
Bestyrelsesmøde mandag 15. august kl. 19.00-21.00. Kompagnistræde 22, DK-1208.1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Orientering
3. Radikal Dialog: Hvor vil vi hen med RD? Oplæg fra arbejdsgruppe
4. Budgetdrøftelse
5. Valg af arbejdsgruppe til større efterårsmøde
6. Landsmøde – opfølgning?
7. Nyt fra Regionsrådsgruppen
– oplæg
– drøftelse
– aftale om kommunikation
8. Evt.
Bestyrelsesmøde mandag 19. september kl. 19.00-21.00. Online (link følger).Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Orienteringsrunde
3. Forberedelse af større efterårsmøde (oplæg fra arbejdsgruppe)
4. Nyt fra regionsgruppen
– oplæg
– drøftelse
– kommunikerationsplan
5. Evt
Bestyrelsesmøde mandag 10. oktober kl. 19.00-21.00. Kompagnistræde 22, DK-1208.Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Orienteringsrunde
3. Status på efterårsmøde
4. Færdiggøre valgkampsevaluering
5. Nedsættelse af arbejdsgrupper som formulerer forslag til ændringer af forretningsordenen i forlængelse af valgkampsevaluering
6. Nyt fra regionsgruppen
– oplæg
– drøftelse
– kommunikationsplan
7. Evt.
Bestyrelsesmøde mandag 7. november kl. 19.00-21.00. Kompagnistræde 22, DK-1208.Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af budget
2. Orienteringsrunde
3. Arbejdsgruppe fremlægger forslag til forretningsorden
4. Nyt fra regionsgruppen
– oplæg
– drøftelse
– kommunikationsplan
5. Evt
Bestyrelsesmøde mandag 5. december kl. 19.00-21.00. Kompagnistræde 22, DK-1208.Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat
2. Orienteringsrunde
3. Nyt fra regionsrådet
– oplæg
– drøftelse
– kommunikationsplan
4. Evt.