Press "Enter" to skip to content

Redaktion

Radikal Dialog er medlemsbladet- og mediet for de godt 3.500 medlemmer af Radikale Venstre bosiddende i hovestadsregionen. Bladet udgives af Region Hovedstadens Radikale Venstre (CVR 32254632).

Radikal Dialog er drevet af en frivillig redaktion. Derfor varierer redaktionsmedlemmerne mellem hver magasinudgivelse. Redaktørgruppen er dog fast. Den ansvarshavende redaktør har det øverste ansvar for det redaktionelle indhold.

Redaktørgruppe

  • Ansvarshavende redaktør: vakant

Foruden redaktørgruppen har udgiver nedsat en styregruppe med det overordnede organisatoriske og økonomiske ansvar for Radikal Dialog. Redaktionen er uafhængig af styregruppen.

Styregruppe

  • Mads Bay (regionsforeningsformand)
  • Anne Damsgaard Manniche (redaktør og bestyrelsesmedlem i regionsforeningen)

Oplysninger om regionsforeningen og kontakt hertil kan tilgås via regionsforeningens hjemmeside. Linket findes nederst på siden.

Radikal Dialog er ikke tilmeldt Pressenævnet.