Press "Enter" to skip to content

Send debatindlæg

Krav til debatindlæg

Debatindlæg til Radikal Dialog er altid velkomne. Send dit indlæg til redaktion@radikaldialog.dk. Debatindlæg må som udgangspunkt ikke fylde mere end 5000 tegn inklusive mellemrum medmindre andet aftales med redaktøren.

Redaktionen kan hjælpe dig med at udforme debatindlægget og komme med gode råd til den sproglige stil, så dit budskab når bedst frem til publikum.

Redaktionen forbeholder sig retten til at redigere debatindlæg før udgivelse.