Press "Enter" to skip to content

Regionsbudget med radikalt aftryk sender millionbeløb til psykiatrien

“Vi er stolte af at lande et budget, der løfter psykiatrien med over 30 millioner hvert år. Det er et stort skridt i kampen for en bedre psykiatri og et samfund med mindre mental mistrivsel, at Region Hovedstaden nu sætter psykiatrien først,” siger regionsrådsmedlem Thomas Rohden (t.h. ved siden af gruppeformand Karin Friis Bach. Foto: Arkiv.

Af Den radikale regionsrådsgruppe i Region Hovedstaden, 14. september 2022 kl. 09:00
Radikale Venstre i Region Hovedstaden skrev torsdag under på budgetaftalen for 2023 i Region Hovedstaden. Det blev en bred aftale med radikale aftryk, herunder årligt flere millioner til psykiatrien
Budgetaftalen for Region Hovedstaden for 2023 tager tager udgangspunkt i, at alle hospitaler og psykiatrien friholdes for generelle sparekrav. Aftalen kan læses her

“Det er et vigtigt udgangspunkt, som betyder meget for hospitalernes mulighed for at levere gode ydelser,” siger gruppeformand Karin Friis Bach.

Hun glæder sig blandt andet også over, at der nu bliver givet ekstra midler til at nedbringe ventelister.

“Det betyder blandt andet, at de mange mennesker, der har stået på venteliste til vigtige operationer i både hele og halve år, nu kan komme hurtigere til.”

Herudover har hun også kæmpet for en bedre sundhedsfaglig hjælp til de mest udsatte borgere i vores samfund, hjemløse og misbrugere. Med aftalen blev det sikret, at denne gruppe borgere fremover får bedre mulighed for undersøgelse af en praktiserende læge samt at der kommer flere psykiatriske sygeplejersker med udgående funktioner på gader og væresteder.

Unge kæmper med psykisk sygdom
Thomas Rohden, der også deltog i forhandlingerne, er især glad for de store ekstra beløb til psykiatrien.

“Vi er stolte af at lande et budget, der løfter psykiatrien med over 30 millioner hvert år. Det er et stort skridt i kampen for en bedre psykiatri og et samfund med mindre mental mistrivsel, at Region Hovedstaden nu sætter psykiatrien først.”

“Vores fokus har særligt været at sikre både forebyggelse og behandling for den stærkt stigende gruppe af børn og unge, der kæmper med psykisk sygdom. Netop dette har vi sikret med en pengeindsprøjtning til børne- og ungdomspsykiatrien samt en styrkelse af den forebyggende indsats for de yngre generationers mentale sundhed,” siger han.

Stinus Lindgreen, der på Christiansborg er med til at forhandle 10-års plan for psykiatrien, glæder sig også over tilførslen af midler til psykiatrien på regionalt plan.

Derudover sidder han også i regionens forskningsudvalg og har været med til at foreslå, at der skulle gøres noget for at sikre bedre forhold for regionens forskere.

“Det er for eksempel af stor betydning for forskerne, at de ikke forsinkes unødigt pga. lange sagsbehandlingstider i forbindelse med godkendelser i regionen”, siger han.

Han er derfor rigtig tilfreds med, at det også lykkedes at finde pengene til dette område i budgetaftalen.

Flere medarbejdere
Personalemanglen er dog stadig sundhedsvæsenets største udfordring. Det er vigtigt for den radikale gruppe, at der arbejdes med at finde løsninger på dette problem på mange fronter på én gang.

Regionen har godkendt en plan med mulige initiativer for bedre rekruttering og fastholdelse.

“Det bliver nok ikke løst med et snuptag,” siger Lartey Lawson, der sidder i det regionale udvalg, som netop har fokus på disse problemer, men han er glad for, at der nu er afsat 10 millioner kroner til, at der kan igangsættes initiativer på området.

Også på det grønne område lykkedes det at få vedtaget beslutninger, der bringer regionen videre mod målet om at blive CO2-neutral.

Der er afsat penge til en klimastyringsmodel, der skal sikre mere grønne indkøb og regionen kommer til at arbejde videre mod mere bæredygtigt byggeri samt genanvendelse af byggemateriale og overskudsjord.

Det glæder det nye regionsrådsmedlem, Kristine Kryger, sig til at arbejde videre med som medlem af regionens Miljø- og Klimaudvalg.

Nogle ønsker blev ikke sikret
Af andre ting, som gruppen er tilfredse med, kan nævnes midler til PFAS-indsats, kulturpulje, penge til børne- og fødselsområdet, betaling for analyser til Aids-fondets check-points og ekstra tilførsel til det akutte beredskab.

De ting, som der også blev kæmpet for, men som ikke kom med i denne omgang, var en bedre indsats på ernæringsområdet på hospitalerne. Derudover medicin-gennemgang for de patienter, som får rigtig mange præparater samtidigt med henblik på at få fjernet præparater, der gør patienterne mere syge end raske.

“Men de forslag er fortsat gode og bliver ikke glemt. Dem tager vi op igen til næste år,” siger Karin Friis Bach.