Press "Enter" to skip to content

Regionsforeningen skal vælge nyt formandskab ved fysisk årsmøde 15. juni

Region Hovedstadens Radikale Venstre holder fysisk årsmøde 15. juni i København. Her skal medlemmerne vælge både ny formand og næstformand. Foto: Arkiv.

11. maj 2021 kl. 08.00

Af Viktor Dylander

Efter et år med digitale møder kan de godt 3400 medlemmer af Radikale Venstre bosiddende i hovedstadsregionen nu se frem til at deltage i et fysisk årsmøde.

Regionsforeningens årsmøde bliver holdt i indre by i København den 15. juni klokken 17.00. Mere specifikt i Huset i Magstræde tæt på Strøget og Gammel Strand.

Valg af ny formand og næstformand
Årsmødet, der er regionsforeningens generalforsamling, skal i år vælge ny formand og næstformand.

Thomas Elkjær, der blev valgt som formand ved årsmødet i august 2020, trådte i starten af maj tilbage af personlige grunde. Der skal således vælges en ny formand for regionsforeningen.

Næstformand Karoline Geneser er fungerende formand indtil årsmødet, hvor hun ikke genopstiller, hvorfor der også skal vælges en ny næstformand.

Alle medlemmer af regionsforeningen – det vil sige alle radikale medlemmer med adresse i hovedstadsregionen  har møde- og stemmeret.

Tilmelding og corona
De almindelige coronaforanstaltninger vil naturligvis også gælde ved årsmødet, der bliver holdt indendøre. 

Og af hensyn til forplejningen opfordrer regionforeningens ledelse til at tilmelde sig.

Mere information om både coronaregler og tilmelding vil fremgå af regionsbestyrelsens officielle indkaldelse, som alle medlemmer vil modtage pr. mail. 

Hvad ligger i posten som formand?
Som nævnet skal der vælges en ny formand og næstformand for regionsforeningen. Indtil videre er der ingen, der har meldt sig som kandidat til hverken den ene eller anden post.

Så hvad ligger der i jobbet som formand for en radikal regionsforening?

Posten er fortrinsvist organisatorisk. Foreningen danner ramme om den radikale regionsrådsgruppes politiske arbejde i Regionsrådet. Her er Karin Friis Bach politisk leder og spidskandidat ved det kommende regionsrådsvalg til november.

Som ny formand vil man altså i første omgang især skulle kunne lægge såvel tid og energi i at føre valgkamp med et stort kandidathold overalt i regionen, der løber fra Helsingør i nord til Bornholm i sydøst.

Dernæst kommer det daglige organisatoriske arbejde i foreningen med bestyrelsesmøder, økonomihåndtering, sparring med regionsrådsgruppen, kommunikation til medlemmer og flere andre organisationsopgaver. 

Dertil er regionsforeningens ledelse administrativ styregruppe for medlemsbladet Radikal Dialog.

Næstformandens opgave vil i al væsentlighed bestå i at indgå i den daglige ledelse, sparre med formanden og vikariere herfor i dennes fravær. 

Sjovt og engagerende
Spørger man Karoline Geneser, er det en berigende oplevelse at stå i spidsen for regionsbestyrelsen og foreningen som helhed.

“Regionsbestyrelsen er et sjovt og engagerende sted at være, der ikke mindst handler om at diskutere regionspolitik som sundhed, psykiatri, transport og miljø. For den nye formand venter opgaven med at føre regionsforeningen frem mod et godt regionsvalg til november, hvor det ultimative mål er at fastholde de fire mandater, vi har i dag,” siger hun. 

“Det politiske er under fast og kyndig ledelse af Karin Friis Bach og den øvrige gruppe. Den ideelle formands- og næstformandskandidat brænder for det organisatoriske i en politisk forening.”  


Ønsker man at opstille som enten formand eller næstformand, opfordrer den fungerende formand til at kontakte hende før årsmødet.

Kontaktoplysninger findes her. Her kan man også finde flere informationer om regionsforeningen som sådan. 

Den officielle indkaldelse med dagsorden og program er endnu ikke udsendt pr. mail.